ora-24764.ora-code.net

ora-24764: transaction branch has been heuristically committed

Cause: This is an informational message.
Action: No action required.

la derivación de transacción se ha confirmado heurísticamente
la validation (commit) heuristique du branchement de transaction a été effectuée
Transaktionsverzweigung heuristisch festgeschrieben
ramo da transacção foi confirmado de modo heurístico
ora-10666 ora-33586